E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Všeobecné podmínky

Nakládání s obsahem tohoto portálu, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, můžete tak učinit bez povolení, pokud necháte text beze změny a uvedete zdroj textu. V ostatních případech si vyžádejte prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

E-Lingvo zaručuje všem čtenářům portálu ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje ani je dál nepředává. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby E-Lingvo s poskytnutými údaji nakládalo v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti. Zveřejněny na webu jsou jen jméno a příjmení člena, výše příspěvku, země původu a datum vstupu. E-mailová adresa je skrytá, může však být v důležitých případech použita vedením k informaci členů E-Lingvo o.s..

Přihlášením své e-mailové adresy na tomto portálu a potvrzením svého přihlášení dáte E-Lingvu souhlas se zasíláním neobchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tento souhlas udělujete dobrovolně a na dobu neurčitou. Jste si vědomi toho, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím sdělení zaslaného e-mailem na naši e-mailovou adresu info@elingvo.eu.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku