E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Pozvánka na výroční schůzi

V sobotu 24. září 2011 v 10 hodin se bude konat naše výroční členská schůze v Brně v sále Občanského klubu Městské části Brno-střed na Hybešově ulici č. 65a.

Vážení členové E-Lingvo,

v sobotu 24. září 2011 v 10 hodin se bude konat naše výroční členská schůze v Brně v sále Občanského klubu Městské části Brno-střed na Hybešově ulici č. 65a.

Zveme srdečně všechny členy na toto setkání E-Lingvo. Pro usnadnění organizace prosíme účastníky, aby nám potvrdili svoji účast e-mailem a sdělili též, mají-li zájem o rezervaci oběda v blízké restauraci.

Z organizačních důvodů je pozvánka zasílaná jen pomocí e-mailu a prosíme proto aby naši členové informovali o výroční schůzi své známé, kteří nemají přístup k

internetu.

V krátkosti bych vás rád informoval o dění v E-Lingvo za uplynulý rok. E-Lingvo se rozrostlo na téměř tři stovky členů a jsou mezi námi lidé z celého světa. Podle počtu členů patří tedy E-Lingvo mezi velká občanská sdružení v Čechách, na Moravě i Slezsku.

V minulém roce, zejména po neúspěchu prosazení myšlenek mezinárodní komunikace pomoci esperanta během českého předsednictví EU, se projevily myšlenky, že by celé naše občanské sdružení mělo rozpustit. Nové poznatky ale zcela jasně ukázaly, že naše aktivita je velmi užitečná a perspektivní z mnoha pohledů.

Naše aktivity jsou naneštěstí omezeny nedostatkem podpory jak finanční, tak lidské.

Několik aktivních členů nedokáže udělat víc práce. Proto zde vyzýváme naše členy o více podpory.

V minulém období bylo E-Lingvo aktivní při několika akcích.

  • Na popud z E-Lingva před třemi roky vznikla první komorní opera, která umělecky a velmi moderně informuje o problémech komunikace a velké užitečnosti esperanta – evropštiny v tomto směru. Operu napsal Javier Hagen ze Švýcarska a jmenuje se THREE (Miro odkaz). Tato opera byla představena v několika městech Evropy a má poměrně dobrý ohlas. Vystoupení mají dobrý ohlas zvláště mezi mladými.

  • Připravují se nové informační texty pro naše webové stránky a chystá se překlad do ruštiny a nový významný text v angličtině.

  • Za zmínění stojí i práce na novém kurzu esperanta. Snahou je zvýšit podstatně účinnost výuky esperanta odstraněním negativního vlivu nepravidelného mateřského jazyka. Celý kurs je před očima žáka na ploše asi čtyřech stránek A4. Pomocí vhodných obrázků jsou vyjádřeny významy slov a jejich odvozování. I když stále asi 10% obrázků stále chybí, ukazuje se, že účinnost zvládání esperanta je velmi výrazně zvýšena. To je velmi důležité při naší argumentaci pro zavedení evropštiny jako komunikačního mezinárodního a evropského jazyka.

  • Z různých vystoupení je možné zmínit přednášku o problematice komunikace a jejího výhodného řešení pro 85 studentů Mendlovy university v Brně.

O činnostech a dalším nasměrování budeme jednat na naší schůzi a proto vyzýváme naše členy k aktivitě a pomocí radou, hlavou i rukou.

Těšíme se na vás.

S pozdravem všem členům

P.Lehký


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku