E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Co máte proti angličtině?

Těžko číst, těžko psát...

Angličtina je jazyk nejméně fonetický ze všech evropských jazyků. Slova se jinak píší a jinak čtou. Tak například -oo- se jednou vyslovuje jako a, jindy jako u a ještě jindy jako o (blood, pool, floor). A může to být i ještě horší. Dají se najít případy, kde je výslovností, nebo forem psaní pro podobné formy i sedm různých. To samozřejmě vede ke značným potížím a je nezbytné naučit se zároveň jak se slovo vyslovuje i píše. S tím mají potíže i rodilí mluvčí. Zkuste v telefonu zjistit, jak se osoba na druhé straně jmenuje. Podle výslovnosti to zdaleka nepůjde. Proto Angličané musí své jméno hláskovat. To je v češtině i jiných jazycích výjimečné a používá se jen u jmen cizího původu. Stručně řečeno angličtina je fonetická katastrofa spíš než jazyk vhodný pro mezinárodní komunikaci.

Jazykový „Eintopf" .

Angličtina vznikla pod vlivem nájezdů různých kmenů během své historie a tyto události vždy na ní zanechaly stopy. To vedlo k dnešnímu stavu angličtiny:

Problémové samohlásky...

Angličtina má mimořádný počet samohlásek (dvacet). Národy, které používají pět základních samohlásek a,e,i,o,u, mají velké problémy si tyto další samohlásky osvojit. Špatné používání anglických samohlásek činí pro Angličany i Američany velké potíže rozumět angličtině cizinců. Pro ně je to podobné, jako bychom žvatlali a nevyslovovali například české ř . Málo studentů angličtiny o tom ví, natož aby samohlásky v angličtině správně vyslovovali. Samohláskový problém i když v menší míře existuje i např. v němčině (má jich 16). (Esperanto má jen pět samohlásek.)

Horká brambora pomůže...

Mnoho samohlásek a jejich výslovnost vede ke snížení zřetelnosti angličtiny v porovnání s jinými jazyky např. slovanskými. Vlasta Burian již dávno ukázal, že pro dobrou výslovnost angličtiny je třeba si dát horký brambor do úst. Nevěříte? Zaposlouchejte se do angličtiny rodilého mluvčího, amerického turisty, nebo anglicky mluvících Asiatů. Pak pochopíte, jak výstižný byl Vlasta Burian.

Inflace slov...

Vlivem nájezdů silně narostl počet používaných slov. Každý dobyvatel přinesl svůj pytel slov. Takže pro stejnou věc existuji dva i více výrazů ( germánský, normanský, francouzský, latinský, keltský atd.). Proto má angličtina proti ostatním jazykům několikanásobně větší slovník.

Velký „Oxford Dictionary" obsahuje víc než 500 000 slov, a to bez odborných výrazů! Tato slovní „inflace" je pro mezinárodní použití angličtiny velkou zátěží. Vyžaduje mnohem víc času pro zvládnutí slovníku a jeho udržení v paměti. Proč, proboha, vybrat pro komunikaci jazyk, který má pro každou věc několik výrazů, když jen jeden stačí?

Zbytečné zatěžování paměti...

Ve slovech není zřetelné jejich odvození, a proto se také špatně učí a pamatují (zvláště když každé slovo je nutno se naučit číst a psát). To je další velký problém angličtiny. Odhaduje se, že britský maturant zná asi 45 000 slov. Snažte se to dohnat!

(Pravidelný způsob odvození slov v esperantu umožňuje násobit slovní zásobu bez dalšího učení. Logická tvorba slov současně umožňuje pochopení i zcela neznámých výrazů).


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku