E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Jedno slovo – desítky významů... (nevyčerpatelný zdroj vtipů)...

Zásadním problémem angličtiny je mimořádná mnohovýznamovost slov (polysémie). Jeden výraz může mít i několik desítek významů. To je opravdový problém nejen při porozumění, které se musí „chytat" z kontextu, ale také pro zpracování textu nebo slova pomocí počítačů. Angličtina dosahuje upřesnění výrazu formou slovních spojení - idiomů. Že tato spojení nejsou pravidelná ani vždy logická, není třeba zdůrazňovat.

Opravdová hrůza je to pro počítačové vyhledávání významu slova nebo překlady.

Naopak možnost různého významu značně usnadňuje tvorbu vtipů. Anglickým humorem jsou Angličané pověstní a zde má angličtina opravdu nespornou výhodu.

Nepravidelnost všude...

Angličtina oplývá stovkami nepravidelných sloves (oficiálně je jich 470 a i když se odeberou méně používaná slovesa, ještě jich zůstane 370!), jejichž tvary je nutno se učit zvlášť. Totéž platí pro ustálená rčení (celkem je popsáno 2 985 tak zvaných idiomů). To určitě studenty angličtiny nepotěší.

Poměrně jednoduchá gramatika je kompenzována směsí časů a jejich povolených kombinací. To představuje noční můru pro Evropany navyklé jinak myslet v rodném jazyce.

Svěrací kazajka slovosledu...

Povinné a neměnné pořadí podmětu, slovesa, předmětu, jelikož neexistuje tvar pro čtvrtý pád (akuzativ) a dalších slov ve větě (známý SVOPT) podstatně omezuje svobodu pohybu slov ve větě. Změňte pořadí a smysl věty je jiný. (Není to pramen anglického národního, konservativního charakteru?)

Esperanto uvolňuje slovosled pro zdůraznění slov. Má totiž akuzativ.

Dobrý sluch je nezbytný...

Angličtina je málo odolná proti zkomolení obsahu věty. Je podstatně méně redundantní (to znamená, že chyba ve větě nezpůsobí změnu smyslu věty) než je třeba ruština. V tomto směru je čeština ještě odolnější. Mylné chápání anglických pokynů z věže posádkou, již zaplatili cestující řady letadel životem.

Lehký začátek, těžký konec...

I když se angličtina z počátku zdá být snadná, pravý opak je pravdou. Snadné začátky jsou kompenzovány velkou náročností dotáhnout znalost angličtiny na kvalitní úroveň, kdy lze v angličtině účinně vyjednávat, rychle číst, psát, telefonovat, sledovat filmy, studovat atd. Poněvadž mnoho zásadních informací je dnes dostupné pouze v angličtině, je rychlost čtení, vnímání a správného porozumění velmi důležitá pro účinnost a produktivitu práce. Neagličan je zde ve velké nevýhodě.

Second hand" Evropan...

Tyto a další problémy s angličtinou spojené budou ztěžovat přístup Evropanů i všech dalších obyvatel planety k vzdělání, obchodování, kultuře atd. Porozumění a pokrok bude brzděn. Během času stráveného ostatními Evropany k nekonečnému učení se angličtiny, rodilý anglický mluvčí bude studovat svůj obor. Jelikož dobrá znalost tohoto jazyka je skoro ekvivalentní studiu na vysoké škole, je snadné si uvědomit jakou výhodu poskytuje mateřská angličtina rodilým mluvčím.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku