E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Brzda v komunikaci

Činný internet je kvůli mnohojazyčnosti neuskutečnitelný.

Zavedení internetu vytvořilo opravdový ekonomický boom v prakticky všech oblastech lidské činnosti. Tento nový způsob komunikace urychlil tok informací o několik řádů a to umožnilo spousty nových aktivit a podstatně zefektivnilo a urychlilo ty tradiční. Internet není ve skutečnosti nic jiného než síť virtuálních drátů, po kterých tečou informace všeho druhu. Převážná většina informací je přenášena v angličtině. Je tedy k dispozici, ale jen pro ty, kdo angličtinu ovládají. A poněvadž je ten tok informací mohutný, musí ta znalost jazyka být opravdu dobrá, jinak by těch informací moc neproteklo. Rychlost vnímání a chápání v angličtině musí být vysoká vzhledem k nutnosti vybírat jen informace cenné, bez balastu.

Devadesát procent populace ale takové schopnosti nemá, a proto informaci nemůže fakticky vůbec využít. Vzhledem k obtížnosti angličtiny se nedá reálně očekávat, že dobrou znalost dosáhne víc než malá vrstva populace v každém národě.

Situace by se ale radikálně změnila, kdyby namísto angličtiny byl použit nový společný jazyk, který by neměl problémy angličtiny a byl snadno zvládnutelný většinou obyvatel Evropy.

Tím by bylo dosaženo kvalitativního skoku mnohem většího, než bylo samo zavedení internetu.

Výsledky by giganticky a v každém směru ovlivnily nejen EU, ale celou planetu a tím i celý další vývoj lidstva. (Dá se očekávat, že k lepšímu.)

Zavedení informační společnosti je kvůli mnohojazyčnosti nemožné.

Trend vývoje vede nezadržitelně k „informační společnosti". Tok informací bude mít stále větší vliv na náš život a tedy nutně i na ekonomiku. Při existenci třech desítek národních jazyků, bez snadného komunikačního jazyka, je předávání informací jednoznačně nemožné.

Zavedení Internetu začalo revoluci, která změnila zcela podstatně náš život. Nabízí spoustu dalších možností i v budoucnosti. Faktem je, že jen asi 10% obyvatel je schopno těchto informací využít, neboť naprostá většina je jich v angličtině. Zvrat by nastal, kdyby většina informací byla ve společném jazyce a přístupná 90% uživatelů. Revoluce, která by pak vznikla, by měla nesmírný vliv na rozvoj nejen Evropy, ale i celého světa.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku