E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Ekonomické škody.

Dnešní ekonomie je ve stádiu globalizace. Z toho vyplývá mnoho skutečností, které zásadně ovlivní budoucnost EU.

Zavádění „informační společnosti" není jen propojování „virtuálních drátů", ale hlavně tok informací. Aby předávání informací bylo opravdu účinné, musí být ve snadno zvládnutelném a pro většinu obyvatel srozumitelném jazyce.

Takový jazyk musí být snadný, jednoznačný, logický a až matematicky

přesný, aby otevřel cestu k účinnému zpracování a vyhledávání informací i umělé inteligenci v budoucnu. K tomu se žádný z národních jazyků (i když rozšířených - např. angličtina) vůbec nehodí.

O vliv jazyka na ekonomiku se kupodivu nikdo nezajímá.

Vliv snad čehokoliv na ekonomiku je obšírně studován, avšak dopad jazyků na tok informací je ignorován. Nanejvýš lze najít studie, jak znalost jazyků ovlivňuje výši platu či nezaměstnanost. Přitom marketing, který se na úspěchu zboží na trhu nejvíce podílí, je na jazyku naprosto závislý. Vzhledem k sumám investovaným na marketing a propagaci je vlastnímu jazyku věnována pozornost jen minimální.

Jak odhadnout ušlé šance?

Vyčíslit uskutečněné obraty je snadné. Jak ale vyčíslit, jejich neuskutečnění?

Pokud firma obchod neuskuteční, jen stěží bude dávat vinu jazykové nekomunikaci!

Přesto je velmi pravděpodobné, že k takovým problémům často dochází a ty vůbec nejsou zanedbatelné. Tím pochopitelně negativně ovlivňují hospodářské výsledky a životní úroveň zaměstnanců firmy.

Nechat padnout dnešní šanci znamená nouzi v budoucnosti.

Globalizace znamená též snadný obchod na celé planetě. Již dnes byla celá tradiční odvětví (textil, oděvy, obuv, elektronika atd.) zlikvidována levnou konkurencí z celého světa. Evropa se tomuto jevu nedokáže bránit. Díky vysoké životní úrovni zde stouply mzdy a tím i ceny všeho ostatního na vysokou úroveň. Za těchto okolností lidé nemohou přežít v evropském prostředí za nižší mzdy, aniž by jejich životní úroveň zcela nezkolabovala.

V méně vyvinutých zemích jsou mzdy několikanásobně nižší, ale lidé tam s nimi mohou vyžít. Jejich životní náklady a ceny potravin, služeb a dalšího zboží jsou také podstatně nižší. (Když bere málo zedník, má málo i pekař anebo zubař. Je tedy nájem nízký a chléb levný). Navíc tam ušetří i na topení...

Moderní technologie jim umožní vyrobit i kvalitní výrobky (počítače, tiskárny, telefony, elektroniku atd.) za velmi nízké ceny. S takovými náklady Evropa nikdy konkurovat nemůže! Není pochyb o tom, že tento vývoj bude pokračovat i v budoucnu. Stále další odvětví průmyslu se budou stěhovat ven z evropských zemí. Evropa se na tuto nevyhnutelnou budoucnost musí připravit a to velmi rychle, dokud je čas.

Autobus nikdy nevyjede?

Mimořádně velký počet jazyků a nutnost jednohlasného souhlasu vede EU do záhuby. Podobá se to situaci v autobusu, do kterého na parkovišti nastoupí 27 cestujících. Každý z cestujících mluví jiným jazykem a všichni se musí jednohlasně dohodnout na směru jízdy autobusu.

Je otázkou, jestli se vůbec někdy dohodnou, ale i kdyby k tomu nepravděpodobnému případu došlo, zjistí, že mezitím autobus na volnoběh spotřeboval všechnu naftu a dál stejně jet nemůže!

Jaká budoucnost nás očekává v takových podmínkách?


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku