E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Velké náklady firem

Velké výdaje firem při marketingu a propagaci výrobků.

Jak známo, jsou marketingové náklady často vyšší než náklady výrobní. Marketing vyžaduje získávání a předávání informací ve velkém měřítku. Jedná se tedy o velmi intenzivní komunikaci. V EU je tato informace nutně v mnoha jazycích zároveň, poněvadž trhy jsou ve státech s různými jazyky.

Stanovení opravdu vynaložených nákladů je velmi těžké. Např. ve farmaceutickém průmyslu se náklady na zavedení nového léku odhadují na desetinásobek nákladů na výzkum a vývoj daného léku. V jiných odvětvích to bude možná méně.

Odhadneme-li jazykové náklady na marketing na deset procent z HDP celé EU dostaneme částku 1.2 trilionu € (1200 miliard €) za rok! To by odpovídalo 60 000 Kč na hlavu a rok pro každého Evropana!

Velké náklady na produktovou dokumentaci snižují konkurenceschopnost evropských firem.

Podle směrnic EU je nutné poskytnout ke každému přístroji návod v jazyce země použití.

Toto vede k faktické nemožnosti menších a středních firem v některých oborech vůbec podnikat.

Např. Malá firma vyrábí 20 různých laboratorních přístrojů. Návod k použití má v průměru dvacet stránek. To dělá celkem 400 stránek. Překlad do 23 evropských jazyků obsahuje 9200 stran. Překlad stojí minimálně 1000 Kč za stránku. Celková cena pro pokrytí evropského trhu činí minimálně 9,2 milionů Kč.

Je nasnadě, že taková zátěž je pro menší firmu likvidační a pro střední firmu může znamenat cestu do ztrát. Americká firma ve všech padesáti státech USA tento problém nemá a návody ji zatíží 23krát méně než firmu evropskou. Podobně snazší to mají firmy na svých velkých domácích trzích v Japonsku nebo Rusku.

A to se nezmiňujeme o nutnosti propagačních letáků a korespondence také v cizích jazycích.

Evropská firma je podobná trestanci, který musí na nohou táhnout ne jednu, ale dvacet tři koule. To je pak pohyb dopředu opravdu těžký.

Je zavedení společného jazyka nevýhodné pro anglosaské země?

Může se to zdát paradoxní, ale není. Je přece výhodou moci komunikovat namísto s deseti procenty potenciálních klientů s devadesáti!

Kvůli neznalosti angličtiny jsou většinoví poskytovatelé informací na Internetu právě jen angličtinu ovládající lidé, organizace a státy. Anglicky mluvící osoba má jen nepatrný přístup k informacím poskytovaným v jiných jazycích a to je vzhledem k poměru obou skupin lidstva velká většina.

Při masovém zavedení společného jazyka esperanta se stanou takřka všechny informace dostupné všem, i anglicky mluvícím


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku