E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Boj o ekonomické výhody.

Anglická lobby v Bruselu bojuje o vlastní obchodní zájmy!

Nemůže být pochyb, že zavedení angličtiny v Evropě a ve světě je motivováno ryze ekonomickými zájmy. Jednak úsporou času na studium cizího jazyka ušetří Velká Británie, Irsko i USA s Kanadou obrovské finanční částky, jednak uvolní asi deset procent studijního času na studium odborných předmětů. Tím se dosáhne vyšší úrovně vzdělání v daném oboru. V dnešním světě je to jistě nezanedbatelná výhoda.

Aby obchod mohl probíhat optimálně, je výhodné, aby klient sám investoval svůj čas a finance do zvládnutí angličtiny. Ovládnutí cizích trhů tak bude uskutečněno bez nákladů pro anglické obchodníky.

Nedávno britský premiér Gordon Brown prohlásil, že světu dodá 760 000 učitelů angličtiny.

Domníváte se, že toto je nezištný, přátelský akt?? Tak naivní je snad v EU málokdo!

Přátelé, již vaše pouhá nečinnost postačí, aby se nadvláda anglosaské civilizace v EU i ve světě stala skutečností! Chcete k tomu přispívat?

Chcete být v EU podřadní?

Současná politika mnohojazyčnosti je nerealizovatelná!

Chtít po obyvatelích EU, aby se naučili ne jeden, ale hned dva i více cizích jazyků, je zjevně neproveditelné. K dosažení jen průměrné znalosti cizího jazyka je potřeba více než 2000 hodin (toto odpovídá 25 rokům jazykové školy po dvou hodinách týdně). K dosažení hlubší znalosti cizího jazyka je však potřeba vysoké školy. Proč by bylo zapotřebí dalších 5 let studia třeba angličtiny na filozofické fakultě, kdyby středoškolské znalosti byly tak dobré? Za stejnou dobu ale jiní studenti vystudují celý odborný obor na univerzitě nebo na technice. Mají investovat ekvivalent další vysoké ještě pro další jazyk? To, že znalost cizího jazyka na úrovni „turistické berličky" v praktickém životě a odborné práci moc nepřinese, je všem zřejmé.

O tisíce hodin nutných na studium a udržování cizích jazyků je nutně omezen čas na vzdělávání ve vlastní odbornosti. To jasně vede ke ztrátě odborné úrovně a výkonu ve srovnání těmi, kdo mají angličtinu jako mateřský jazyk. Studium by nutně také zredukovalo dnes tak potřebný čas na odpočinek. Navíc by finanční náklady byly obrovské a neúčinně vynaložené.