E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Boj o ekonomické výhody.

Anglická lobby v Bruselu bojuje o vlastní obchodní zájmy!

Nemůže být pochyb, že zavedení angličtiny v Evropě a ve světě je motivováno ryze ekonomickými zájmy. Jednak úsporou času na studium cizího jazyka ušetří Velká Británie, Irsko i USA s Kanadou obrovské finanční částky, jednak uvolní asi deset procent studijního času na studium odborných předmětů. Tím se dosáhne vyšší úrovně vzdělání v daném oboru. V dnešním světě je to jistě nezanedbatelná výhoda.

Aby obchod mohl probíhat optimálně, je výhodné, aby klient sám investoval svůj čas a finance do zvládnutí angličtiny. Ovládnutí cizích trhů tak bude uskutečněno bez nákladů pro anglické obchodníky.

Nedávno britský premiér Gordon Brown prohlásil, že světu dodá 760 000 učitelů angličtiny.

Domníváte se, že toto je nezištný, přátelský akt?? Tak naivní je snad v EU málokdo!

Přátelé, již vaše pouhá nečinnost postačí, aby se nadvláda anglosaské civilizace v EU i ve světě stala skutečností! Chcete k tomu přispívat?

Samy instituce EU hledají zaměstnance s angličtinou jako mateřským jazykem!

Zřejmě politici z Bruselu dobře vědí, jak těžké je opravdu dobře zvládnout angličtinu, a proto zcela otevřeně hledají zaměstnance s mateřským jazykem angličtinou. Nejde tedy zdaleka o nějakou neznalost, ale o jasný záměr v jazykové politice!

Informační společnost přichází!

Informační technologie a informace přicházející převážně přes internet budou nabývat na důležitosti a jejich používání bude stále důležitější pro všechny aspekty našeho života, jak soukromého, tak hlavně profesionálního, o tom nemůže být pochyb.

Výhody informační společnosti nedostupné pro 90% Evropanů!

Internet umožňuje přístup a sdílení neuvěřitelného množství informací. Využití a rozšíření přístupu je však závislé na schopnosti rychlého vnímání a komunikace. Pokud Internet zůstane jen anglický, většina obyvatelů EU k nim fakticky nebude mít přístup, nebo ho bude vnímat méně kvalitně, což se na výsledku musí projevit. Zavedením esperanta se situace zásadně obrátí. Většina populace by informacím rozuměla a jejich objem by mohutně narostl. Z toho by měli zajisté zisky i rodilí angličtí mluvčí.

Výsledný evropský a celosvětový efekt by daleko předčil to, co jsme již viděli při zavedení Internetu.

Zavedení společného, mnohonásobně snadněji zvládnutelného komunikačního jazyka je optimálním, neutrálním, nadnárodním řešením jazykové otázky nejen pro Evropu, ale pro celý svět.

Je nepochybné, že přijme-li evropský kontinent esperanto, stane se z esperanta celosvětový jazyk, výhodný pro všechny!


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku