E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Proč má právě malý stát dát tento impuls?

Velké národy trpí mírně řečeno velkou národní hrdostí. Ty budou spíše bojovat o prosazení svého jazyka a kultury, než podporovat esperanto.

Prosazení společného jazyka je tedy typická role pro menší národy. Ty nemají tak jako tak ambice prosadit vlastní národní jazyk a z esperanta mohou vytěžit nejvíce.

Evropské paradoxy.

EU neváhá investovat miliardy € do satelitového navigačního systému Galileo, který má umožnit Evropanům se bezchybně dostat na kterékoli místo v Evropě. O to, jak se na dosaženém místě tentýž Evropan domluví a splní tím vlastně účel své cesty, se nikdo nestará (pomineme-li neuskutečnitelný koncept evropské mnoho jazyčnosti, který by byl stejně omezen na jeden či dva cizí jazyky a v nedostačující kvalitě).

Totéž lze říct o miliardových investicích do řízené termonukleární reakce, která se nedá uskutečnit ani v daleké budoucnosti (a přitom uniká využití přírodní termonukleární reakce na slunci, jehož energií jsme zaplavováni a která je miliardy let perfektně regulovaná a pro lidstvo naprosto bezpečná a bez radioaktivního odpadu.)

Nebo investice poloviny EU prostředků do zemědělství o jejíž nesmyslnosti už jsou přesvědčeni i prostí lidé.

Ne-investice do snadného a velmi účelného společného jazyka, který Evropané již dávno nezbytně potřebují, se možná stane důvodem konce EU!

Chudák komisař pro mnohojazykovost!

Jazykovou otázku považuje EU za tak důležitou, aby jí pověřili i jednoho komisaře.

Teď právě je to Rumun Orbane. Pochopitelně o esperantu ví.

V popisu jeho funkce uvedli jako cíl prosazení mnohojazyčnosti v EU. Jak by tedy bylo možné, aby tento úředník jednal v rozporu se zadáním své funkce? Proto tedy hledá jen argumenty, jak zavedení problém řešícího esperanta odmítnout.

Evropanům by prospělo víc, kdyby takového komisaře vůbec neměli!


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku