E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Evropština není proti národním jazykům

Bude mít smysl učit se ještě jiné národní jazyky?

Zajisté. Vždy budou lidé, kteří si budou přát se seznámit důkladně s lidmi jiného národa, nebo v jiném národě žít (pracovat, založit rodinu, firmu atd.) Pro takové lidi bude nadále velmi užitečné se cizí jazyk dobře naučit. Bude jim to ale značně usnadněno od samého začátku, neboť se vždy také dorozumí esperantem. V případě nouze bude pomoc nablízku.

Znalost cizího jazyka umožní čerpat z historie, literatury a jiných národních zdrojů zajímavé informace přímo v originálu tak,jako je tomu dnes. Dá se ale předpokládat, že postupem času bude mnoho důležitých textů přeloženo do esperanta a bude tak k dispozici všem.

Evropštinou nemůže být žádný národní jazyk!

Evropa se nemůže identifikovat s žádným národním jazykem!

Poněvadž národní jazyk národ identifikuje, není vůbec myslitelné, aby se všechny evropské národy identifikovaly jedním národním jazykem. To se nikdy nestalo a ani nestane. Jazyk je prostě výrazem specifického stylu myšlení každého národa. Tomu odpovídá i skladba vět a spousta dalších skutečností. Národy náhradu vlastního jazyka cizím prostě nedopustí.

Učit se více jazykům?

Masivní zvládnutí dvou nebo více národních jazyků jedním národem není možné!

Toto zcela jasně potvrzují zkušenosti se zemí, kde se z historických důvodů mluví několika národními jazyky, jako je tomu např. ve Švýcarsku. Jen menšina se naučí druhý národní jazyk na dobré úrovni.

I když se najdou nadaní jedinci, kteří zvládnou i několik jazyků na dosti dobré úrovni, nelze očekávat, že se jim také naučí celý zbytek národa. Zvládnutí cizího jazyka vyžaduje úsilí odpovídající vysokoškolskému vzdělání a v české společnosti zvládne vysokou jen asi 14% obyvatel. Ostatní na to nemají buď nadání nebo chuť. Také je to časově a finančně velmi nákladná záležitost. Ušetřený čas může být výhodněji věnován zvýšení odbornosti, nebo dosažení lepších praktických zkušeností.