E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Evropštinou nemůže být žádný národní jazyk!

Evropa se nemůže identifikovat s žádným národním jazykem!

Poněvadž národní jazyk národ identifikuje, není vůbec myslitelné, aby se všechny evropské národy identifikovaly jedním národním jazykem. To se nikdy nestalo a ani nestane. Jazyk je prostě výrazem specifického stylu myšlení každého národa. Tomu odpovídá i skladba vět a spousta dalších skutečností. Národy náhradu vlastního jazyka cizím prostě nedopustí.

Evropský komunikační jazyk musí být snadný a mít evropské kořeny!

Poněvadž národní jazyky obsahují tolik těžkostí, musí být společný jazyk tak snadný a pravidelný, aby bylo možné jeho zvládnutí většinou populace.

Takový jazyk musí být postaven na základech evropské civilizace, ze které se národy historicky vyvíjely.Tímto by byla položena báze pro celoevropskou možnost identifikace pro všechny národy. Takový jazyk by byl národně neutrální a přijatelný pro všechny.

Právě na takových základech je založeno esperanto.

Evropa potřebuje nové řešení jazykových problémů!

V Evropě nemáme takové komunikační možnosti jako mají třeba v USA, kde komunikační jazyk mezi státy je zároveň také jazykem mateřským. USA zde mají výhodu a to má zcela jistě pozitivní vliv na jejich ekonomickou účinnost. (Převážná většina Američanů žádný jiný cizí jazyk ani nezná anebo výjimečně jen na nízké úrovni. Britové jako jediní v EU ani povinou výuku cizího jazyka neznají).

EU je organizace nezávislých států, které mají své národní jazyky. Národní jazyky jsou nositeli jejich národní jedinečnosti a kultury. Tyto jazyky se nedají odložit jako obnošený kabát a vzít si jazyk jiný. Kdyby k tomu přece jen došlo, jako národ by zanikly.

Evropa musí nutně hledat jiná, nová, účinná řešení.

Evropská inovace: snadná komunikace jedním společným jazykem při zachování národních jazyků.

Zavedení neutrálního jazyka esperanta v EU účinně vyřeší jazykové problémy v Evropě. Zároveň dojde k masivnímu zpřístupnění všech druhů informací širokým vrstvám obyvatel, což by při volbě jiného národního jazyka nebylo možné. Náklady na zavedení esperanta budou několikanásobně nižší, než u modelu mnohojazyčnosti propagovaného Bruselem. Oproti konceptu mnohojazyčnosti je zavedení esperanta zcela realizovatelné.

Není pochyb o tom, že v případě přijetí esperanta za evropský komunikační jazyk se esperanto stane jazykem světovým. Toto by zaručilo Evropě nikdy nedosažený přístup k novým trhům i kulturám. Pomoc vývojovým zemím dostane novou dimenzi.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku