E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Evropa bez jazykových bariér
Proč spolu nemluvíme? Z historických důvodů máme v Evropě tři desítky jazyků a mnoho dalších nářečí a dialektů. Nikdo se nemůže tolik jazyků naučit a naučení se jednoho národního jazyka (např. angličtiny, španělštiny, němčiny, franštiny atd.) je tak obtížné a časově i finančně náročné, že se mu většina lidí nikdy nenaučí. Pakliže trochu ano, stejně to časem zapomene a v případě potřeby je znalost nedostačující. Navíc jako naschvál padnete vždy na někoho, kdo váš cizí jazyk nezná. Za hranice je lépe tedy nejezdit a když už je to nutné je domluva opičí řečí. To je ponižující, nedostačující a omezuje komunikaci na neúnosné, legrační minimum „turistické berličky'...Jazyky jsou těžce zvládnutelné, protože jsou velmi nepravidelné (angličtina nejvíc ze všech) a nesou stopy historických „nánosů' a výjimek. Vše by se zásadně změnilo, kdyby byl zaveden jeden snadný, společný, pravidelný, nenárodní jazyk. Pravidelnost, fonetičnost a logická odvoditelnost slov sníží potřebný čas výuky až na desetinu. V takovém případě by se většina obyvatel Evropy a (posléze celého světa) naučila. Žádný národ by nebyl zvýhodněn. Výhodu by měli všichni. Dovedete si představit EU, kde vám budou rozumět a vy nebudete potřebovat zvířecí řeč?To by změnilo mnoho věcí k dobrému doma i ve světě. Nemyslíte?Žádejte vaše politiky, aby pro vás už konečně něco užitečného udělali!!! Připojte se k nám a pomozte dobré věci pro všechny. Kdyby neznalost jazyků komplikovala jen nákup párku v rohlíku, bylo by nám hej. Jazyková nekomunikace v EU má závažné ekonomické důsledky, které se dotýkají nás všech. Ekonomové studují i vliv počasí na ekonomiku, ale dopad jazyků na hospodářství Evropy nikoho nezajímá. Jak zhodnotit, co se nám nepodaří? Jak spočítat o co jsme přišli? Je toho zřejmě mnoho. Myslíte, že by se USA mohly stát světovou velmocí, kdyby každý americký stát mluvil vlastním jazykem? Stěží! V EU každý stát prosazuje samolibě svůj jazyk, aby získal maximální výhody. Když ale deku tahá k sobě mnoho lidí zaráz, tak se roztrhne a v mrazivé době globální ekonomiky nakonec nepřežijeme anebo hodně špatně... Evropa má snad dosud stále ještě nejvzdělanější populaci a dlouhodobou tradici v mnoha oborech. Toto bohatství můžeme využít, když budeme účinně spolupracovat a hledat cestu k sobě. Toto lze ale uskutečnit jen když přijmeme mnohem snadnější společný jazyk evropštinu, než jsou dnešní národní jazyky. Jen pak lze předpokládat, že se mnoho lidí mnohem lépe takový společný jazyk naučí a bude ho používat. Evropština nás o vlastní jazyk nepřipraví,spíš naopak. Jazykové a ekonomické souvislosti jsou na těchto stránkách představeny ve zkrácené formě. Přesto je to asi jejich nejrozsáhlejší existující sbírka vůbec… Pomozte nám přitlačit na politiky, aby s tím něco udělali, dokud je ještě čas… Což o to my bychom spolu moc rádi mluvili, jenomže to nejde. Každý máme svůj mateřský jazyk a ten je komplikovaný, má spoustu nepravidelností a výjimek nasbíraných po staletí. Jazyk nás učí mámy před školkou, pak na obecné, při hře s kamarády, při poslouchání pohádek a televize a při tisících dalších každodenních příležitostech. I v dospělosti jazyk opakujeme již při ranních zprávách, celý den v práci a večer u přijímače, nebo u televize, u knihy či u piva, nebo při povídání mezi přáteli a dokonce prý i ve snech. Tento jazykový kurs trvá desetitisíce hodin. Celoživotní jazyková praxe nám umožňuje rychle rozumět a odpovídat, číst a psát a přesně sdělit, co si myslíme a dosáhnout čeho chceme ať v zaměstnání, tak v soukromém životě. Teď se nám brusselští úředníci snaží namluvit, že se mimo jednoho národního jazyka máme naučit ne jeden ale dokonce i dva další národní jazyky. Nazývají to konceptem evropské mnohojazyčnosti. Pak prý si konečně v EU budeme rozumět. Středoškoláci mají u nás 550 hodin výuky cizího jazyka (většinou angličtiny). To stojí každého občana jen na daních ročně 1200 Kč. Přesto úroveň nestačí ani na přečtení návodu k použití nějakého přístroje. Další studium je možné na filosofické fakultě, ale ani pak není úroveň znalosti cizího jazyka ani zdaleka srovnatelná s mateřským jazykem. Podstatné zlepšení znalosti cizího jazyka lze dosáhnout vystěhováním do příslušné země. Ale ani tehdy po dlouhých letech v cizině není kvalita jazyka bezvadná. To vám mohou potvrdit desetitisíce našich emigrantů z osmašedesátého….Máme se tedy často stěhovat a do kterých zemí? To, co předkládá Brusel je jen neuskutečnitelný sen a velké plýtvání našimi penězi a časem. Každý to selským rozumem pochopí. Jistě se výjimečně někdo naučí i několika jazykům. Bylo by ale zcela nereálné toto chtít generalizovat. Navíc přijetí jednoho národního jazyka by závažně znevýhodnilo všechny ostatní a to je přímo v rozporu se zásadním principem rovnosti všech občanů a národů. V EU by byli lepší a horší Evropané. Co EU opravdu potřebuje je evropština - snadný, pravidelný, fonetický společný jazyk bez výjimek. Když bude mnohonásobně snadněji naučitelný, budou ho lidé zvládat i bez mimořádných časových a materiálních nákladů. Takový jazyk se pak snadno naučí i většina obyvatel všech národů Evropy a posléze i světa. Takový jazyk existuje již 120 let. Každý se ho může snadno naučit, ale opravdového kontinentálního významu dosáhne, až EU udělá správné rozhodnutí tímto směrem. Právě o to E-Lingvo usiluje. Přidejte se a pomozte nám prosadit dobrou věc pro všechny! Protože na tom nikdo nemá zájem! (A politici už vůbec ne. Naučením jazyka si od těla drží konkurenci. Tedy odborně zdatnější kandidáty, kteří místo učení jazyků věnovali čas získání vyšší odbornosti a zkušenosti.) Jazyky jsou velký kšeft a to nejen pro jazykové školy a překladatele. Anglie a Irsko vydělávají spousty miliard € ročně. My ostatní je ztrácíme vynaložením spousty peněz ať již z vlastní kapsy nebo nepřímo ze svých daní na nekonečnou výuku jazyků. Ta stejně končí po sisyfovském úsilí chabým výsledkem a velkou ztrátou času. Proč by ti, kteří se na tom denně obohacují, měli bojovat pro zavedení jednoho snadného, pravidelného jazyka –evropštiny? Když se jednalo o peníze, politici nevybrali žádnou národní měnu, ale udělali společnou. Proč to neudělají i s mnohem důležitějším společným jazykem? Zde jim hlava vypovídá službu? Vaši neznalost cizích jazyků využívá spousta překupníků, kteří pro vás zboží dovezou. Když si je koupíte, zjistíte, že platíte dvojnásobnou až desetinásobnou cenu, než kdybyste si to objednali přímo. To ovšem nemůžete, protože se nedomluvíte! Je na vás, lidech se zdravým selským rozumem, dát vědět vámi voleným politikům, že pro vás mají konečně něco velmi užitečného udělat. E-Lingvo bojuje za vás. Připojte se a pomozte dobré věci. Už pradávno Komenský říkal, že je nutné zavést snadný společný jazyk. Neboť učení se národních jazyků je náročné a místo toho by se člověk měl raději učit „věci'... To je dnes s explozí informací mnohem aktuálnější než tomu bylo dříve. Komunikace je zásadní ve všech oblastech života. Komunikace vždy „teče' pomocí jazyka. Internet dnes slouží povětšinou ke stahování hudby a obrázků a ne k šíření informací. Ty jsou v angličtině a velké většině tedy nedostupné! Nové znalosti proto nezískáš a myšlenky nebudou. Činy jsou omezeny na tvou jazykovou oblast. Není to škoda? Spolupráce je dnes v EU životně důležitá. Tvrdí se nám, že se domluvíme s nejvíce lidmi angličtinou. Domluva to ale bude dost primitivní, nesrovnatelná s úrovní mateřského jazyka. Ve skutečnosti je angličtina pro evropskou komunikaci snad nejméně vhodná. Učit se ji jen proto, že je nejrozšířenější má stejnou logiku jako léčit vlastní nemoc nejrozšířenějším lékem na trhu! Zavedením jednoho společného a až desetkrát snadnějšího jazyka zaručíme dobrou úroveň dorozumění a zbude víc času na myšlenky a činy. Když dosáhneme, aby se evropština učila na školách a kurzech v celé EU, brzo bychom se všude domluvili. Evropština by se určitě kvůli obrovským výhodám určitě stala „zemštinou' a domluvili bychom se všude. Říká se kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. To je pravda. Jsi člověkem v zemi, kde se nedomluvíš...? Zavedením společné evropštiny by se každý stal ihned stokrát člověkem!!!
Aktuality

Pozvánka na výroční schůzi

V sobotu 24. září 2011 v 10 hodin se bude konat naše výroční členská schůze v…
Akce

Chceš se v Evropě domluvit evropštinou?

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Účinné, kvalitní, snadné a levné řešení existuje!

Pomoz i ty
  • Pomoz i ty!
  • Všetečné otázky
  • Všetečné otázky a názory.