E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Proč jsem se já, Američan, naučil a používám Esperanto

Jmenuji se David Dougherty (v esperantu Daĉjo Doĥerti), a jsem občanem Spojených států. Bydlím v hlavním městě Washingtonu (Washington, DC). A pracuji v městské knihovně. Zdeněk Rusín mě požádal, abych vám, vážení čtenáři, vysvětlil, proč jsem se naučil a používám esperanto.

Vím, co si asi myslíte. Že není totiž nic divného nebo nepochopitelného na obecném mínění, že idea esperanta je "divná". Mezinárodní jazyk, který nepoužívá žádná vláda ani stát? Proč tedy a k čemu? A co je ještě divnější, že esperanto tu doporučuje Američan. A to ještě v době, kdy všude ve světě vynakládá spousta lidí značné úsilí a prostředky na zvládnutí angličtiny, jazyka, který je naštěstí mou mateřštinou. Zkusím tedy odpovědět na tyto otázky a snad i na další.
Nejprve musím říci něco o sobě. Narodil jsem se ve Spojených státech severoamerických, a mluvím anglicky od narození. Na středních a vysokých školách, jsem se učil francouzštinu. Ještě nyní se s ní domluvím. Na univerzitě jsem se učil němčinu (tam jsem studoval němčinu a německou literaturu jako svůj vybraný obor) a nadto jsem přímo v Německu jeden rok studoval. Protože jsem od roku 2001 do 2004 žil v Japonsku, přednášel jsem tam angličtinu jako cizí jazyk lidem různého věku a úrovně vzdělání, domluvím se i v japonštině.......