E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Chomsky v esperantu

V polovině roku 2010 vyšlo stěžejní dílo význačného amerického jazykovědce a filozofa Noama Chomského (nar. 1928) Language and Mind (Jazyk a mysl, 1968) v esperantském překladu Lingvo kaj menso, ke kterému dal okamžitý souhlas, jakmile byl o něj požádán. Vyvrátil tak fámy, že je nepřítelem esperanta, naopak dokázal, že nepochybuje, že esperanto dokáže jeho text věrně tlumočit. Skutečnost, že se jeho vědecký zájem zaměřuje na přirozené jazyky, neznamená, že odmítá racionálně vytvořený jazyk jako praktický dorozumívací nástroj, stejně jako přírodovědec neodmítá jezdit autem, i když ve svých laboratořích zkoumá živočichy a nikoliv dopravní prostředky. Knihu přeložil Edmund Grimley Evans a vydal ji Světový esperantský svaz (UEA) v Rotterdamu.

Již dříve dali podobný souhlas k překladu svých děl i další světoví autoři, např. nositelé Nobelovy ceny za literaturu Gabriel García Márquez k románu Cent jaroj da soleco (Sto roků samoty, 1992) a Günter Grass k románu La lada tambureto (Plechový bubínek, 2000). Tím nechceme říci, že jsou stoupenci esperanta, pouze nemají vůči němu předsudky a překlady samy pak dokázaly schopnost esperanta tlumočit i tak jazykově náročné texty. Tuto schopnost esperanto prokázalo již dříve i u autorů klasických, např.: Cervantes Don Quijote (1977), Dostojevskij Krimo kaj puno (Zločin a trest, 1993), Bulgakov La majstro kaj Margarita (Mistr a Markétka, 1991), Tolkien: La Mastro de l' Ringoj (Pán prstenů, 1995-1997), klasický čínský román Ruĝdoma sonĝo (Sen v červeném domě, 1995-1997), Hašek Aventuroj de la brava soldato Švejk (Osudy dobrého vojáka Švejka, 2004), Darwin La origino de specioj (O původu druhů, 2009) a mnoho dalších.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku