E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Chcete být v EU podřadní?

Současná politika mnohojazyčnosti je nerealizovatelná!

Chtít po obyvatelích EU, aby se naučili ne jeden, ale hned dva i více cizích jazyků, je zjevně neproveditelné. K dosažení jen průměrné znalosti cizího jazyka je potřeba více než 2000 hodin (toto odpovídá 25 rokům jazykové školy po dvou hodinách týdně). K dosažení hlubší znalosti cizího jazyka je však potřeba vysoké školy. Proč by bylo zapotřebí dalších 5 let studia třeba angličtiny na filozofické fakultě, kdyby středoškolské znalosti byly tak dobré? Za stejnou dobu ale jiní studenti vystudují celý odborný obor na univerzitě nebo na technice. Mají investovat ekvivalent další vysoké ještě pro další jazyk? To, že znalost cizího jazyka na úrovni „turistické berličky" v praktickém životě a odborné práci moc nepřinese, je všem zřejmé.

O tisíce hodin nutných na studium a udržování cizích jazyků je nutně omezen čas na vzdělávání ve vlastní odbornosti. To jasně vede ke ztrátě odborné úrovně a výkonu ve srovnání těmi, kdo mají angličtinu jako mateřský jazyk. Studium by nutně také zredukovalo dnes tak potřebný čas na odpočinek. Navíc by finanční náklady byly obrovské a neúčinně vynaložené.

Nečinnost bruselských politiků povede automaticky k rozšíření angličtiny!

Ať už je jazyková politika jen nevědomě neúčinná, nebo tak záměrně plánovaná, stejně nutně povede k rozšíření vlivu angličtiny v Evropě. Všichni se budou vrhat do kurzů angličtiny v naději, že se všude domluví. Tito začínající žáci však nemají ponětí, že dosažení vysoké úrovně znalosti se podaří za velkých finančních a časových obětí jen malé menšině. Poněvadž každý přirozeně nechce přiznat neúspěch, budou při různých statistických průzkumech tvrdit, že angličtinu dobře znají. Toto bude samozřejmě voda na mlýn všech propagátorů angličtiny...

Tvrdým testem zkoušky opravdové kvality znalostí však projde jen málokdo. Taková situace je už dnes. Tvrzení o rozšíření angličtiny jako cizího jazyka jsou mohutně přehodnocená.

Zavedením angličtiny padá princip rovnoprávnosti národů!

Většina Evropanů se stane druhořadými občany.

Stálé odmítání přijetí esperanta, jako snadného komunikačního jazyka v Bruselu nás dostane do situace, kdy angličtina fakticky „převálcuje" ostatní jazyky a dostaneme se do situace jazykové neúčinnosti, podobné zavedení římských číslic v matematice. Vzhledem k tomu, že angličtina má až dvakrát víc nevýhod, než mají národní jazyky (má třeba víc než dvacet samohlásek a několikanásobek slov, atd.) je tedy pro účinnou mezinárodní komunikaci naprosto nevhodná. Její rozšíření je pouze výsledkem ekonomické převahy a ne důkazem vhodnosti. Nikdy se ji perfektně nenaučí víc než pár procent obyvatel. Přijetím angličtiny bude anglickým rodilým mluvčím poskytnuta obrovská výhoda na úkor všech ostatních států, kterým kvůli jazyku bude spousta míst nedostupných a na odborné vzdělání budou mít méně času. Též jejich vyjednávací situace bude značně nevýhodná a rychlost chápání a vyjadřování nesrovnatelně nižší než u osob používajících mateřského jazyka. Jaké to bude mít následky ve vyjednávání na úrovni evropské či v obchodě si lze snadno představit. Potenciál EU a možnost snadné komunikace nebudou k velké škodě všech Evropanů náležitě využity.

Naopak přijetím jednotného neutrálního komunikačního jazyka esperanta budou šance všech Evropanů vyrovnané a možnost komunikace se za nízké náklady otevře velké většině Evropanů.


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku