E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Politici to neřeší!?

Co neuděláme sami, politici za nás neudělají!

Proč by to dělali? Politici, kteří dnes sedí na velmi výhodných místech ve všech evropských institucích, jsou tam z velké části díky svým jazykovým znalostem. Poněvadž den má jen 24 hodin, ty tisíce a tisíce hodin, věnovaných studiu a udržování jazyků tito úředníci nemohli věnovat prohlubování vlastní odbornosti. Tedy o co jsou silnější v jazycích, o to jsou nutně slabší v odbornosti. Zastupují nás tedy neodborníci, kteří dokáží mluvit. Je to pro nás dobré?

Kdyby úředníci EU byli pro zavedení esperanta jako společného evropského dorozumívacího jazyka, museli by se mu naučit, a to je práce navíc, kterou dnes dělat nemusí.

Navíc a mnohem horší by ale bylo, že tito „vlastníci výhodných míst" by zavedením společného jazyka ztratili svou výhodu proti odborníkům. Ti by se esperanto rychle naučili a kvůli své vyšší kompetenci by byli lepšími kandidáty na tato dobrá místa. Pro občany by to však zajisté lepší bylo.

Oficiální vize jazykové otázky Bruselu je jasná:

Evropský komisař pro jazyky řekl doslovně:

V popisu mé agendy komisaře je výslovně zmíněna mnohojazyčnost.

Není to jen náhoda, jazyky totiž nejsou pouhými prostředky komunikace.

Přispívají k lepšímu vzájemnému poznávání evropských kultur a skýtají

reálnou možnost docílit jejich prostřednictvím hlubšího porozumění mezi

občany Evropy. Politika mnohojazyčnosti se snaží zajistit multikulturnost,

toleranci a vnímání evropského občanství. Všeobecně rozšířená zběhlost

v cizích jazycích rovněž hraje svou roli při potlačování xenofobie a

nesnášenlivosti. Chceme-li plně využívat kulturní, společenské a

ekonomické bohatství našeho kontinentu, musíme si navzájem rozumět".

I úplně prostý člověk snadno pochopí, že není možné se naučit na třicet národních evropských jazyků, což by mu mělo zajistit „hlubší porozumění mezi občany Evropy".

Tedy zjevně se jedná o zbožné přání bez jakékoli šance na realizaci. Je vskutku nepochopitelné, že jedním dechem politici EU odmítají jediné, reálně proveditelné a nákladově levné řešení problému porozumění mezi národy zavedením společného dorozumívacího jazyka - mostu, kterým je již 120 let vyzkoušené esperanto!

Náklady by byly mnohonásobně nižší než při jakémkoliv jiném řešení....

Vedou EU slepí?

Má-li nás v EU někdo vést, musí být aspoň jednooký. Povedou-li nás slepí dopadneme velmi špatně. Někdy má občan dojem, že se evropské instituce stávají parkovištěm pro vysloužilé politiky. Jazykové koncepty vrcholných úředníků EU silně připomínají tvrzení, že orat lze i párem volů. Přemysl oráč to taky tak dělal a šlo to, no a volů je na světě také dostatek...

Nahradit je schopnými...

V roce 2009 budou nové volby do EU parlamentu. Je na voličích, aby si zjistili, co vlastně kandidáti, kterým minule své hlasy dali pro ně skutečně udělali. Namísto slibů, nehrabali jen pro sebe?

V případě nespokojenosti, by volič měl dát hlas raději jinému kandidátovi se solidním programem. Řešení jazykové komunikace je zajisté snad tím nejžhavějším problémem, který je nutno konečně řešit. Máme kandidáty, kteří o tom vůbec něco vědí..???


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku